Gazdaság Inno/Tech

Reuters: „Több net és távközlés használatával az EU csökkenteni tudná a CO2-ot”

refreshlogo.gif Brüsszel, Jan. 29. (Reuters) – Az Európai Unió évente 50 millió tonnával tudná csökkenteni a szén-dioxid kibocsátását az elkövetkező években, ha az emberek videó-konferenciát és Internetet használnának az üzleti életben, a hétfőn bemutatott jelentés szerint.

De az EU vezetőinek át kell venni a vezetést a politikán vagy kampányon keresztül, hogy meggyőzze az üzleti szférát a környezeti hasznokról, jelenti ki a WWF környezetvédelmi szervezet és az ETNO távközlési egyesület közösen írt jelentése.

„Az ICT (információs és kommunikációs technológia) stratégiai használata jelentősen hozzájárulhat az energiahatékonysághoz, a fenntartható gazdasági növekedéshez, ahogy a munkahelyteremtéshez is” – állítja a jelentés. „Ehhez sok dolognak kell megtörténnie. Magas szintű döntésre van szükség az Európai Bizottságban.”

A közösség ebben a hónapban azt az ambiciózus célt tűzte ki, hogy az EU üvegházhatású gázait, úgy mint a CO2 kibocsátását minimum 20%-kal csökkenti az 1990-es szinthez képest, sőt talán a fejlett országoknál ez a csökkenés eléri a 30%-ot is.

A CO2 kibocsátás az EU-ban Bulgáriát és Romániát nem foglalva magában, 2004-ben 4,12 milliárd tonna volt az Európai Környezeti Ügynökség szerint.

A jelentés szerint a kibocsátás csökkenthető a videó-konferenciával, ami a megbeszélésekre történő utazások kiváltásához járul hozzá, a flexibilis munka növelésével, ami a munkavállalók otthonról történő foglalkoztatását jelenti, és az online számlázás, valamint adózás népszerűsítésével, amivel elkerülhető az emberek otthonába érkező papírmennyiség terhelése.
Az ETNO és a WWF kijelentette, hogy ez volt az első alkalom, amikor ilyen adatok kerültek napvilágra, és ezeknek azt kéne szolgálnia, hogy a változás bekövetkezzen miközben a gyors technológiai terjedés, mint a szélessáv, már elérhető, és ezek az elképzelések megvalósíthatók. „Azelőtt csak beszéltünk ezekről a dolgokról, de laboratóriumokban dolgoztunk. A technológia azonban megérett” – mondta Dennis Pamlin a WWF globális politikai tanácsadója.

Eredeti cikk:

EU could cut CO2 with more Net, telecom use-report
29 January 2007
Reuters News
BRUSSELS, Jan 29 (Reuters) – The European Union could cut carbon dioxide emissions by 50 million tonnes annually in the coming years if people used video conferencing and the Internet for businesses, a report said on Monday.
But the EU’s executive Commission has to take the lead, through a policy or a campaign, to convince businesses of the environmental benefits, said the report jointly written by environmental group WWF and telecoms operator association ETNO.
„The strategic use of ICT (information and communication technology) can contribute significantly to energy efficiency, sustainable economic growth as well as job creation,” the report said. „A number of things are needed to make this happen. A high level decision is necessary in the European Commission.”
The Commission this month set ambitious goals to cut EU emissions of greenhouse gases such as CO2 by at least 20 percent below 1990 levels by 2020, perhaps even by 30 percent if other developed nations joined in.
CO2 emissions in the EU, not including new members Bulgaria and Romania, in 2004 amounted to 4.12 billion tonnes, according to the European Environment Agency.
The report said emissions could be cut through video conferencing which would replace travel to meetings, increasing flexiwork where employees work from home, and popularising online billing and taxation, avoiding truckloads of paper arriving at people’s homes.
ETNO and WWF said this was the first time such figures were at hand and that they should serve to instigate a change, while the fast spread of technologies such as broadband meant those ideas could now be implemented.
„Before, we were talking about these things. But we were working in labs. Technology has matured,” WWF global policy adviser Dennis Pamlin said.

A szerzőről

szomkat

Leave a Comment