Gazdaság

King’s City – legfőbb ügyészhez fordult az LMP

ügyészi bejelentés Bejelentést tett a Lehet Más a Politika (LMP) a legfőbb ügyésznek, amelyben kéri, hogy vizsgálják meg, miszerint a sukorói King’s City-megaberuházással kapcsolatos kormányzati döntések megfeleltek-e a jogszabályi előírásoknak. A július 9-i Bajnai Gordon miniszterelnökhöz írt levélre, melyben az ügy alapos kivizsgálását, és az intézkedések felfüggesztését kérték még  nem érkezett válasz.

A bejelentés tartalma a következő:

„Az ügyész szervek által is már több vonatkozásban vizsgált, Sukoró külterületén tervezett, úgynevezett „King’s City”- megaberuházással (továbbiakban: megaberuházás) kapcsolatban a Lehet Más a Politika (LMP) képviseletében az alábbi bejelentést teszem.
A Magyar Hírlap c. napilap 2009. július 7–i számában  közzétett egy emlékeztetőt, amelyet 2008. május 26-án rögzítettek a megaberuházásban érdekelt befektetői csoport képviselői valamint a Kormány és az MNV Zrt. vezetői között tartott megbeszélésről.
A dokumentum tanúsága szerint:

  1. A miniszterelnök és a „további résztvevők” támogatásukról biztosították a jelenlevő befektetőket, ill. a megaberuházást.
  2. A jelenlevők megállapodtak abban, hogy az MNV Zrt. előkészíti a megaberuházás helyszínéül szolgáló földterületek hasznosítását.
  3. „A működéshez szükséges minisztériumi engedély rendben lesz”

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!

A Büntető Törvénykönyv  225.§   értelmében hivatali visszaélést követ el az a hivatalos személy, aki azért, hogy másnak jogtalan előnyt szerezzen, hivatali kötelességét megszegi, hatáskörét túllépi vagy hivatali helyzetével egyéb módon visszaél.
Tekintettel az ügy nemzetgazdasági és közbizalmi súlyára, arra kérem a T. Legfőbb Ügyész urat, hogy vizsgálja meg:

I., A tárgybeli ingatlan-csereügylet; a 2009. február 10-én  a Közép-Dunántúl régió területére  első kategóriás játékkaszinó üzemeltetését célzó koncessziós szerződés megkötésére kiírt pályázat; a megaberuházáshoz ajánlott –folyó áron- 2635 millió forint ITDH-készpénztámogatás ügyében az eljáró személyek részéről történt-e kötelességszegés, hatáskör túllépés, más visszaélés, illetve jogszabálysértés.

II., A „King’s City” nevű komplex turisztikai projekt Sukoró község külterületén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 83/2009.(IV.10.) Korm. rendelet előkészítése során megtartották-e a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény, illetve az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény rendelkezéseit.

III., Ha a fenti esetekben történt jogszabály-sértés, úgy az összefüggésbe hozható-e a nyilvánosságra került emlékeztető tartalmával; ha igen, úgy megvalósult-e hivatali visszaélés.

Mindezek alapján arra is kérem a T. Legfőbb Ügyész urat, hogy amennyiben a fenti esetekben jogszabálysértést észlel, úgy – ha a feltételek fennállnak –  hivatali visszaélés gyanúja miatt rendeljen el nyomozást és/vagy járjon  el az 1972. évi V. törvény V. fejezetében biztosított általános törvényességi felügyeleti jogkörében.”

(forrás: LMP sajtóközlemény)

A szerzőről

szomkat

Leave a Comment