Gazdaság

Mitől lesz jó egy fenntarthatósági jelentés?

Szerző Laura

A fenntarthatósági jelentés készítésének rejtelmei

Ahhoz, hogy egy fenntarthatósági jelentés valóban elérje a célját és egy vállalat fenntarthatósági tevékenységét és eredményeit megismerhetővé tudja tenni az érdekelt felei számára, az alábbi szempontokat érdemes figyelembe venni:

1. Keretrendszer

Első lépésben ki kell választanunk, hogy milyen jelentéskészítési metódus vagy keretrendszer mentén kívánjuk bemutatni a vállalat működését. Ehhez manapság már számos lehetőség áll rendelkezésünkre. Az egyik ilyen a GRI (Global Reporting Initiative avagy a Globális Jelentéskészítési Kezdeményezés), a vállalatok által legszélesebb körben használt keretrendszer, amelynek segítségével a stakeholderek teljes körét megszólíthatjuk, ráadásul különböző megfelelési módok közül is választhatunk, így egy először jelentő vállalat számára is alkalmas választás lehet. Ha elsősorban a befektetők – akár meglévő, akár potenciális – információigényét szeretnénk kielégíteni, a klímával kapcsolatos pénzügyi teljesítményre fókuszáló TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) iránymutatásai vagy a szektoronként legjelentősebb pénzügyi hatásokkal járó fenntarthatósági témakörökre fókuszáló SASB (Sustainability Accounting Standards Board) sztenderdjei mentén (is) érdemes jelentenünk. Ezek mellett azt is érdemes bemutatni, hogy az ENSZ által megfogalmazott, a globális problémák megoldása és értékek megőrzése érdekében kitűzött 17 Fenntartható Fejlődési Cél (SDG) közül mely kiemelt célok megvalósulásához járul hozzá a vállalat, illetve hogyan és milyen eredménnyel teszi ezt.

2. Lényegesség

A lényegességi elemzés segít nekünk a jelentés tartalmának meghatározásában, vagyis abban, hogy be tudjuk azonosítani a szerepeltetni kívánt témaköröket. Ehhez kell egyrészt az, hogy a vállalat a saját szempontjából mit tart fontosnak (pl. stratégiai prioritások, legjelentősebb eredmények), másrészt azt is hozzá kell venni, hogy a vállalat érdekelt felei mit tartanak a legfontosabbaknak. Ezt a tőlük kapott visszajelzések alapján tudjuk beazonosítani, de egy célzott kérdőív segítségével még pontosabb képet kaphatunk. Ha ezt a két szempontot, hogy mi a fontos a vállalatnak és mi az érdekelt feleknek, összevetjük, kirajzolódik az a kép, hogy miről kell szólnia a jelentésnek.

3. Megalapozottság

Ahhoz, hogy a kiválasztott témakörökkel kapcsolatban tett kijelentéseket alá tudjuk támasztani, adatokra van szükségünk. A jól megválasztott, releváns adatokkal biztosítani tudjuk azt, hogy a vállalat működése által kifejtett hatások megismerhetőek legyenek. Fontos, hogy az olvasó ne csak egy pillanatfelvételt lásson a vállalatról, ezért érdemes 3-5 évre visszamenőleg bemutatni az adott indikátorhoz tartozó értékeket annak érdekében, hogy a tendencia is kiolvasható legyen. A jelentés hitelességét növeli, ha a bemutatott adatok, illetve azok minél nagyobb köre független harmadik fél (pl. könyvvizsgáló) által minősítettek.

4. Átláthatóság

A jelentéskészítés során vannak olyan alapelvek, amiket érdemes betartanunk, hogy az átláthatóságot biztosítsuk. Ilyen például az összehasonlíthatóság: segítenünk kell az olvasót abban, hogy évről évre nyomon tudja követni a vállalat teljesítményét; ha minden évben megváltoztatjuk, hogy egy adott témakört milyen mutatóval szemléltetünk, az nehezíti a folyamat megértését, tehát törekednünk kell arra, hogy a jelentési megközelítésünkben és módszerünkben minél kevésbé változtassunk, ha pedig változtatunk, az egyértelmű és indokolt legyen. Egy másik fontos szempont az átláthatóság növelése érdekében a kiegyensúlyozottság: ez azt jelenti, hogy ne csak a pozitív képet és tendenciákat mutassuk be a jelentésben, hanem azokat a területeket is, ahol esetleg gyengébb a teljesítmény vagy romló tendencia mutatkozik. Fontos, hogy a vállalat érdekelt felei ezekről is értesüljenek, hiszen így az átláthatósággal párhuzamosan nőhet a bizalom is. Emellett ezeknek az eseteknek a bemutatása lehetőséget nyújt arra is, hogy a vállalat bemutassa, hogy milyen korrekciós intézkedéseket hozott, amivel a kialakult nehézséget igyekszik megoldani.

5. Elérhetőség

És ha már időt és energiát nem sajnálva elkészítettük a jelentést, hozzáférhetővé kell tennünk az érdekelt felek számára, hogy elérje a célközönségét. Ennek a legegyszerűbb módja, ha a vállalat weboldalán publikáljuk, lehetőleg egy könnyen megtalálható helyen, de a közvetlen partnerek értesítése a megjelenésről is célra vezető. Emellett fenntarthatósági jelentéseket gyűjtő nemzetközi adatbázisokba (pl. Sustainability Disclosure Database) is érdemes feltölteni a jelentésünket (leginkább angol nyelven), így az nemzetközi kutatások alapját is képezheti.

Megjelent a Magyar Telekom Nyrt. 2019. évi Fenntarthatósági jelentése.
Cikkünk aktualitása, hogy épp a hetekben zártuk le a Magyar Telekom Csoport 2019. évi eredményeit összefoglaló Fenntarthatósági Jelentését, ami már elérhető a vállalat weboldalán [magyar, angol]. A vállalat fenntarthatósági tevékenységeit, főbb eredményeit, valamint a Fenntarthatósági stratégia lezárt 4. évének főbb mozzanatait az ENSZ 2015-ben elfogadott SDG céljai mentén, külön SDG mellékletben [magyar, angol] is értékeltük. A vállalat által kiadott hivatalos sajtóközlemény alább olvasható (magyar, angol).

Amennyiben az Ön cége is fenntarthatósági jelentés kiadását tervezi, a Planet Fanatics’ Network csapata szakmai támogatást nyújt az előkészületekben, az adatgyűjtésben, szerkezeti és tartalmi felépítésben, illetve végig kíséri Önt és munkatársait a teljes jelentéskészítési folyamaton.


A szerzőről

Laura

1 Comment

Leave a Comment