Gazdaság

Civilek az olajipar támogatása ellen

olaj.jpg A Föld Barátai (Friends of the Earth) és a Bankfigyelő Hálózat (CEE Bankwatch Network) nemzetközi kezdeményezésére több mint 200 civil szervezet – köztük 33 magyar – tiltakozik az ellen, hogy még napjainkban is dollár milliárdokkal támogatják kormányzati intézmények az olajipar terjeszkedését, ezzel jelentősen aláásva bármilyen, az éghajlatváltozás ellen tett intézkedést.

A Magyar Természetvédők Szövetsége felhívására 33 magyar civil szervezet is csatlakozott ahhoz az állásfoglaláshoz, mely felszólítja a fejlett világ vezetőit, hogy a kormányzati intézményeken, bankokon keresztül ne támogasság az olajipart. A héten gyűlnek össze a Világbank vezetői Washingtonban, hogy megtárgyalják a bank energiapolitikáját és éghajlatváltozási stratégiáját. Csak a Nemzetközi Pénzügyi társaság, a Világbank csoport tagja a 2006-os évben 645 millió dollárt adott multinacionális vállalatok olaj és gázipari beruházásainak megvalósításához.

Az európai intézmények sem állnak jobban. Az Európai Beruházási Bank 2002 és 2006 között évente 3,3 milliárd eurót fordított energiaipari beruházások finanszírozására, melynek 76%-a jutott a fosszilis tüzelűanyagok, elsősorban gázberuházások megvalósítására.

A nemzetközi pénzügyi intézmények legtöbbször olyan forrásokból támogatják az olaiipari beruházásokat, melyek célja a szegénység felszámolása és a déli szegény országok támogatása lenne. Azonban e helyett a beruházások valódi célja az erőforrások olcsó kiknázása, a nyugati országok olajjal és gázzal való ellátása és az olajvállatok nyereségének növelése. Ez a folyamat nem segíti elő a szegénység felszámolását, konfliktusokat gerjeszt és növeli a gazdasági egyenlőtlenségeket. E mellett az éghajlatváltozás erősödéséhez is
hozzájárul, mely szintén a déli szegény országokat sújtja leginkább.

„Magyarország számára is aktuális kérdésről van szó. Miközben új vezetékek építésének támogatásával, jogszabályi változtatásokkal, lobbizással segíti a magyar kormány az olajipart, így az olaj és gázfüggőségünk növelését, addig az energiahatékonyságot és a megújuló energiaforrásokat elenyésző mértékben támogatja. Ha csak annyit foglalkozna a kormány az energiahatékonysággal, mint az új olajvezetékek építésével, már nagy lépést tennénk előre.” – mondta Éger Ákos, a Magyar Természetvédők Szövetsége programvezetője.

„Ma az olaj és energiaiparhoz tartoznak a világ legjövedelmezőbb vállalatai. Miért támogatják mégis kormányzati intézmények a profitjuk további növelését, a környezetünk rombolását, az éghajlatváltozást? Az energiahatékonyság növelésével az állampolgárok kiadásai csökkennének és a környezet is jól járna. A kormányoknak ezeket a szempontokat kellene elsősorban szem előtt tartaniuk.” – tette hozzá Farkas István, a Magyar
Természetvédők Szövetsége ügyvezető elnöke.

Az állásfoglalás dokumentuma letölthető:

A szerzőről

szomkat

Leave a Comment