Gazdaság

TCFD – 4 betű, amit a jövőben sokat fogunk hallani

Szerző admin

Task Force on Climate-related Financial Disclosures, avagy a klímakockázatok pénzügyi megközelítése

A TCFD – Task Force on Climate-related Financial Disclosures – 2015-ben jött létre Michael Bloomberg javaslatára, hogy a kezdeményezés keretében megalakult munkacsoport egy önkéntes jelentési rendszert dolgozzon ki a vállalatok számára, hogy egységes módon tájékoztathassák az éghajlattal kapcsolatos pénzügyi kockázatukról a befektetőket, a hitelezőket és a biztosító társaságokat.

A TCFD munkacsoport megvizsgálja az éghajlatváltozással kapcsolatos különböző fizikai, felelősségvállalási és átmeneti kockázatokat, valamint azt, hogy mik segítik a különböző ágazatok hatékony pénzügyi közzétételét. Ajánlásaik segítenek a vállalatoknak megérteni, hogy a pénzügyi piacok mit várnak az éghajlatváltozás kockázatainak mérése és az azokra való reagálás érdekében, és arra ösztönzik a vállalatokat, hogy a jelentésüket igazítsák a befektetők igényeihez.

Az éghajlatváltozás és pénzügyi stabilitás – Mark Carney kormányzó előadása

Miért fontos a TCFD módszertan szerinti jelentés?

Az információkhoz való jobb hozzáférés javítja az éghajlattal kapcsolatos kockázatok felmérésének és kezelésének módját. A vállalatok hatékonyabban tudják mérni és kiértékelni saját, beszállítóik és versenytársaik kockázatait. A befektetők megalapozottabb döntéseket hozhatnak arról, hogy hol és hogyan akarják kihelyezni tőkéjüket. A hitelezők és biztosítók képesek lesznek kiértékelni a kockázatokat és kitettségeket rövid-, közép- és hosszútávon.

Noha a civil szervezetek nagy munkát végeztek ezen a téren, a gazdasági szereplők által irányított kezdeményezés, a TCFD, lehetőséget kínál arra, hogy az éghajlattal kapcsolatos pénzügyi beszámolók a nagyközönség elé kerüljenek.

Mit jelentenek az éghajlattal kapcsolatos kockázatok és lehetőségek?

A TCFD munkacsoport az éghajlattal kapcsolatos kockázatokat két fő kategóriába osztotta:
– az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttéréssel kapcsolatos kockázatok és
– az éghajlatváltozás fizikai hatásaival kapcsolatos kockázatok.

Az éghajlatváltozás enyhítésére és az ahhoz való alkalmazkodásra irányuló erőfeszítések lehetőséget nyújtanak a vállalatok számára is: például erőforráshatékonyság és költségmegtakarítás, alacsony kibocsátású energiaforrások használata, új termékek és szolgáltatások fejlesztése, új piacokra való belépés lehetősége és a klímakockázatok csökkentése beszállítói lánc rezillienciájának növelésével. Az éghajlati kockázatokkal kapcsolatos lehetőségek természetesen a régiótól, piactól és az ipartól függően változnak.

További éghajlattal kapcsolatos kockázatok és lehetőségek.

Mik lehetnek a klímaváltozás pénzügyi következményei?

Az éghajlatváltozás hosszútávú hatása kiszámíthatatlan és összetett. A kockázatok, beleértve a fizikai és az átmeneti kockázatokat, az egész vállalkozás szerkezetére kihatnak. Ide tartozhatnak a változó vevői igények által érintett bevételek vagy akár az eszközökkel kapcsolatos fizikai kockázatok.

Részletes példák a pénzügyi kockázatokra

TCFD felépítése

A TCFD munkacsoportja négy tematikus terület köré strukturálta ajánlásait, amelyek a vállalatok működésének alapvető elemeit képviselik: vállalatirányítás, stratégia, kockázatkezelés, valamint a mutatók és célok. Ezeket a tematikus területeket úgy tervezték, hogy összekapcsolódjanak és tartalmilag kiegészítsék egymást.

Vállalatirányítás (Governance): A szervezet irányításával és az éghajlattal kapcsolatos kockázatok és lehetőségek.
További részletes információk

Stratégia (Strategy): Az éghajlattal kapcsolatos kockázatok és lehetőségek tényleges és lehetséges hatása a szervezet üzleti életére, stratégiájára és pénzügyi tervezésére, amennyiben az ilyen információ lényeges.
További részletes információk

Kockázatmenedzsment (Risk management): A szervezet által az éghajlattal kapcsolatos kockázatok azonosítására, értékelésére és kezelésére alkalmazott folyamatok.
További részletes információk

Mutatók és célok (Metrics and targets): A releváns éghajlati kockázatok és lehetőségek felméréséhez és kezeléséhez használt mutatók és célok.
További részletes információk

Ezt a négy tematikus területet támogatják az ajánlott klímakockázati jelentések és útmutatások. A TCFD útmutatásai alkalmasak szinte minden iparág támogatására a klímaváltozással kapcsolatos pénzügyi információk közzétételének kidolgozásában. Összhangban az ajánlásokkal és az ajánlott jelentésekkel speciális iparági kiegészítő iránymutatások is elérhetőek az egyes ágazatok számára.

Megfelelő TCFD szerinti kockázati jelentés mára már alapvető fontosságú a megfelelő befektetői bizalom eléréséhez. Vállalkozása klímakockázatainak meghatározása érdekében forduljon hozzánk bizalommal: mail@planetfanatics.hu


A szerzőről

admin

Leave a Comment