Ajánló Élet-módi Ember

Érzékenyebbek lettek a magyarok a társadalmi és környezeti problémákra a járvány alatt

Szerző Vida Melinda
A Planet Fanatics’ Network online kutatás keretében mérte fel a magyar lakosság érzékenységének változását a társadalmi és környezeti problémákra vonatkozóan a világjárvány időszakában. Amellett, hogy az érzékenység mérhetően nőtt, a válaszadók 95%-a elvárja a vállalatoktól, hogy a járvány után komolyabban foglalkozzanak a társadalmi és környezeti felelősségvállalással.

2020 áprilisában egy nemzetközi kreatív ügynökség, a Futerra minikutatás keretében azt vizsgálta, hogy a brit és amerikai társadalom tagjai egyetértenek-e azzal, hogy a klímaváltozásra hasonló sürgősséggel kell reagálni, mint a COVID-19 vírusra, illetve, hogy a márkakommunikáció részét képezzék-e a fenntarthatósági témáknak a pandémia idején, vagy sem. A Planet Fanatics’ Network Kft. összehasonlító kutatásában 536 értékelhető válasz alapján képet kaptunk a magyar internetező társadalom véleményéről, melyek néhol felülmúlták a várakozásokat.

A válaszadók 60%-a nyilatkozta, hogy a koronavírus járvány ideje alatt érzékenyebb lett a társadalmi problémákra, de ennél is többen, 62%-uk vallja, hogy nőtt az érzékenysége a környezeti problémák iránt.
Míg a britek 69%-a, az amerikaiak 58%-a, addig a magyar válaszadók 93%-a ért egyet azzal, hogy a klímaváltozásra hasonló sürgősséggel kellene reagálnunk, mint ahogy azt a koronavírussal kapcsolatban tettük.
A hazai válaszok alapján a magyar társadalom abban a kérdésben is szinte egységesen támogató (91%), hogy a vállalatoknak a járvány ideje alatt is kommunikálniuk kellene olyan környezeti témákról, mint az újrahasznosítás, a műanyagmentesség vagy a klímavédelem, ami szintén meghaladja az angol (76%) és amerikai (78%) azonos válaszokat.
A Planet Fanatics’ Network online kutatásából az is kiderül, hogy a magyar válaszadók 95%-a elvárja, hogy a vállalatok a járvány után komolyabban foglalkozzanak a társadalmi és környezeti felelősségvállalással, ezen a téren határozott célkitűzéseket és lépéseket tegyenek.

„Az várható volt, hogy a járvány alatt a társadalom egy része érzékenyebbé vált a környezeti és társadalmi problémákra, de az már meglepőbb, hogy a vállalatokkal szembeni elvárás a járvány utáni társadalmi és környezeti felelősségvállalásra a válaszadók 95%-ánál megjelenik. Ezt célszerű a cégeknek is szem előtt tartani és a megoldás részévé válni.” – nyilatkozta a kutatás kapcsán Szomolányi Katalin, a Planet Fanatics’ Network ügyvezetője.

A kutatás végén egy érdekes rangsorolásra kérték fel a válaszadókat, az ENSZ Fenntartható Fejlődési Célok (SDG) közül kellett azt az öt legsürgetőbbet kiválasztani, amivel a vállalatoknak is foglalkoznia kellene. A válaszadók közel 60%-a gondolja úgy, hogy a „felelős fogyasztás és termelés” (SDG12) a legsürgetőbb cél, ezt követi 51%-kal a „fellépés az éghajlatváltozás ellen” (SDG13), 43% szavazott a „tiszta víz és alapvető köztisztaság” megteremtésére (SDG6), de a legsürgetőbb problémák között szerepel a magyar lakosság válaszai alapján az „éhezés megszüntetése” (SDG2), a „minőségi oktatás” (SDG4), valamint a „megfizethető és tiszta energia” (SDG7) is, utóbbiakra a válaszadók 35%-a szavazott.

Érdekesség, hogy míg a fiatal (25 év alatti) és aktív (26-65 év közötti) korcsoportba tartozók többségében azonos célokat tartanak fontosnak, addig a nyugdíjas korosztályhoz (65 év felettiek) tartozók közül a legtöbben, 54% a „tisztességes munka és gazdasági növekedés” megteremtését tartják a legsürgetőbbnek. Budapest és vidék összehasonlításban elmondható, hogy a fő cél mindkét csoport esetében a „felelős fogyasztás és termelés”. A fővárosi válaszadók esetében azonban a „minőségi oktatás”, illetve a „megfizethető és tiszta energia” került a TOP5 legsürgetőbb cél közé, a vidéki válaszadók esetében pedig az „éhezés megszüntetése”, valamint az „óceánok és tengerek védelme”. A férfiak a „minőségi oktatást”, míg a nők a „megfizethető és tiszta energia” fontosságát jelenítették meg válaszaikban.

A Planet Fanatics’ Network fenntarthatósági tanácsadó cég, melynek tagjai közel húsz éves fenntarthatósági szakmai tapasztalattal rendelkeznek hazai és nemzetközi, vállalati, államigazgatási és civil környezetben.
Szolgáltatásuk között szerepel a fenntartható stratégia, felelős vállalatirányítás, ESG értékelések, fenntartható rendezvények, képzések, klímastratégia, önkéntes programok, fenntarthatósági jelentés, vagy akár fesztiválkonferencia. Izgalmas, jövőtálló, innovatív és valós szándékon alapuló projektek.


Survey finds Hungarians’ sensitivity increased to social and environmental issues

Planet Fanatics’ Network has conducted an online survey to measure how Hungarians’ sensitivity to social and environmental issues changed during the pandemic. In addition to the fact that sensitivity visibly increased in general, 95% of the respondents expect companies to take their social and environmental responsibility more seriously after the pandemic.

In April 2020, an international creative agency, the Futerra conducted a mini survey to determine whether people in the UK and the US would agree that climate change should be handled with the same urgency as the COVID-19 virus breakout, and that brand messages should include sustainability topics even during the pandemic.

These results can be compared to the Hungarian society’s opinion based on the survey with 536 useful responses, conducted by Planet Fanatics’ Network LLC, where some of the results exceed expectations.

As much as 60% of the respondents said that they had become more sensitive to social problems during the pandemic, and even more, 62% feel to be more sensitive to environmental issues.

While 69% in the UK and 58% in the US feel that we should respond to climate change with the same urgency as we had to the coronavirus pandemic, 93% said yes to the same question in Hungary.

Based on the survey conducted in Hungary, the society is practically united (91%) in the belief that companies should communicate about environmental topics like recycling, the elimination of plastics and protecting the climate even during the pandemic, which also exceeds the support expressed in the UK (76%) and in the US (78%).

According to Planet Fanatics’ Network’s survey, 95% of the Hungarian respondents expect companies to deal with social and environmental responsibility more seriously after the Covid-19 crisis, as well as to set specific targets and take significant steps.

“It had been foreseeable that people become more sensitive to environmental and social issues during the pandemic, but the fact that 95% of them want companies to take environmental and social responsibilities more seriously was a surprise. Businesses should take that into consideration and become part of the solution,” commented Katalin Szomolányi, CEO of Planet Fanatics’ Network LLC on the survey’s findings.

As the last question of the survey, respondents were asked to do a ranking exercise: they had to pick the 5 out of all the UN Sustainable Development Goals (SDGs) that they deem to be the most urgent ones, which companies should address.
A total of 60% think that “Responsible consumption and production” (SDG12) is the most urgent, followed by “Climate action” (SDG13) picked by 51%, and “Clean water and sanitation” (SDG6) picked by 43%. “Zero hunger” (SDG2), “Quality education” (SDG4) and “Affordable and clean energy” (SDG7) are also among the TOP 5, the last two chosen by 35%.

Another interesting finding is that while young (under 25) and active (26-65) members of society picked more or less the same goals, the majority (54%) of retired people (65+) believe that “Decent work and economic growth” (SDG8) would be the most urgent task.
Comparing capital to rest of the country: while both groups find “Responsible consumption and production” the most urgent goal, people in the capital prefer “Quality education” and “Affordable and clean energy” to be among the top 5, at the same time those in the countryside would opt for “Zero hunger” and “Life below water”.
Men put emphasis on the importance of “Quality education”, while women choose “Affordable and clean energy”.

Planet Fanatics’ Network is a sustainability consulting enterprise consisting of people with close to twenty years of professional experience in the area of sustainability gained in Hungarian, international, corporate, state and NGO environments.
Among the services you can find sustainability strategy, corporate governance, ESG rating, sustainable events, trainings, climate strategy, volunteer programs, sustainability report or even festival conference. Exciting, future proof, innovative projects, based on real intentions.


A szerzőről

Vida Melinda

Leave a Comment