Gazdaság

Jelentjük: ők építeni szeretnek

Szerző szomkat

A magyar építőiparban élenjárva megjelent a Market 2021-ről szóló Fenntarthatósági Jelentése, melyhez a szakmai támogatást a PlanetFanatics nyújtotta.

Új fejezet kezdődött a magyar magasépítő cég, a Market Csoport életében. A 26 éve piacvezető vállalat a hazai építőiparban ezúttal is példamutatóan élenjárva kiadta első, a 2021-es évet felölelő Fenntarthatósági Jelentését. A beszámoló, melyben a vállalat közzéteszi a fenntartható működés érdekében tett erőfeszítéseit a GRI nemzetközi szabványának megfeleltetve készült el, a Planet Fanatics’ Network gondozásában.

A történet 2021-ben kezdődött, amikor a Market Csoport a legmagasabb vezetői szinten elhatározta, hogy foglalkozni szeretne a fenntarthatósággal. Elkötelezettségét közösen kidolgozott, 2025-ig meghatározott stratégiában deklarálta. Nagyon izgalmas munka volt! A Market Csoport, ahogyan épületeit, úgy vállalatát is stabil, fenntartható alapokra kívánja helyezni, ezért 2021-ben azt tűzte zászlajára, hogy ezt a biztos alapot 2025-ig megteremti és a fenntarthatóságot a cégcsoport identitásának részévé teszi. Az első eredmény pedig a jelentés.

A stratégia kialakítása során első lépésként még tavaly átfogó ESG-értékelést készítettünk, hogy teljes körű képet kapjunk a vállalatcsoport fenntarthatósági helyzetéről. Stakeholder-kutatás keretében gazdasági, környezeti és társadalmi vonatkozású fenntarthatósági kérdésekben mértük fel a kulcsfontosságú érintett csoportok véleményét a társaság működéséről és a fenntarthatóság terén folytatott gyakorlatáról. Mindezek mellett pedig nemzetközi trendkutatást is végetünk, melynek részeként megvizsgáltuk a hazai iparági környezetben is adaptálható jó gyakorlatokat.

Önként léptünk erre az útra, mert felelősséget érzünk környezetünk iránt. Jelenleg nem kötelez erre bennünket senki, mi belső meggyőződésből már most úgy határoztunk, hogy elkészítjük a Market Csoport első fenntarthatósági beszámolóját. Levonjuk belőle a tanulságokat és lépünk. Mikor, ha nem most? Hiszen különösen fontos elhatározás ez olyan időkben, amikor erősen prognosztizálható, hogy a makrogazdasági helyzet romlása miatt számos területen háttérbe szorul a fenntarthatóság. Fontosnak tartjuk az erről való kommunikációt, továbbá érteni, hogy milyen hatással vagyunk környezetünkre” – mondta el Báthory Balázs, a Market Építő Zrt. innovációkért felelős vezérigazgató-helyettese a jelentéssel összefüggésben.

A jelentésről

A jelentés elkészítése során – a GRI-szabvány elvárásainak megfelelve – a hangsúlyt a lényegességre, az érdekelt felek bevonására, a teljességre, a pontosságra, az összehasonlíthatóságra, az időszerűségre, a megbízhatóságra, az egyensúlyra, valamint a fenntarthatósági összefüggések bemutatására helyezte a vállalatcsoport. A lényegességi témák meghatározása során a stakeholder-kutatás eredményei, valamint a 2021-ben előkészített fenntarthatósági stratégia célkitűzései nyújtottak támpontot. 

A Fenntarthatósági Jelentés a környezeti dimenzión belül olyan lényeges témákat érint, mint a légköri kibocsátások, beleértve az üvegházgáz-kibocsátásokat; az energiahatékonyság; a fenntartható alapanyag-használat; a vízgazdálkodás; a biodiverzitás védelme és a hulladékgazdálkodás.

A társadalmi pillért taglaló fejezetekben a Market Csoport közösségek, alapítványok támogatásában és a szponzorálásban tanúsított aktív és tudatos szerepvállalásáról, valamint az érintetti csoportok, így a munkatársakkal kapcsolatos munkáltatói szerepről, a munkahelyi egészség és biztonságról, a női esélyegyenlőségről, valamint a tehetségek fejlesztéséről is szó esik.

A felelős vállalatirányítás fókuszába a vállalatirányítási struktúra; a gazdasági, környezeti és társadalmi hatások kezelése; az üzleti etika; az emberi jogok tisztelete; az adózási politika és az adatvédelem került.

Scheer Sándor, a Market Csoport vezérigazgatója a jelentés köszöntőjében hangsúlyozza: „Észre kell vennünk: az építőipar átalakulóban van, és ahogy minden változás, ez is számos lehetőséget és kockázatot hordoz magában… A Market Csoport alapítása óta azonban mindig jól alkalmazkodott a változásokhoz, és tudom, hogy ez így fog történni a következő években is. Foglalkozunk innovációval, hatékonyságnöveléssel, környezetvédelemmel, figyeljük az iparági világtrendeket, és ha találkozunk új, hasznos, okos gondolatokkal, azokat megragadjuk és beépítjük gyakorlatunkba. Mindazonáltal nem szabad, hogy a jelenlegi nehézségek elvonják figyelmünket korunk legkomplexebb globális problémájáról, a klímaváltozásról. A Market Csoport ezért 2021-ben a fenntarthatóságot üzleti stratégiája fókuszába helyezte.”

A jelentés természetesen kizárólag online verzióban érhető el.

A fenntarthatósági jelentésekkel kapcsolatos változásokról egy régebbi cikkünkben írtunk.

A szerzőről

szomkat

Leave a Comment