Gazdaság

Döntött az Európai Tanács a vállalatok egységes fenntarthatósági jelentéstételéről

Szerző admin

Az Európai Tanács jóváhagyta fenntarthatósággal kapcsolatos vállalati beszámolásról szóló irányelvet (CSRD). Ennek értelmében a vállalatoknak hamarosan részletes információkat kell közzétenniük a fenntarthatósági kérdésekről. Ez növelni fogja a vállalatok elszámoltathatóságát, egységesíti azok fenntarthatósági jelentéstételét, és megkönnyíti a fenntartható gazdaságra való átállást.

A fenntarthatósággal kapcsolatos vállalati beszámolásról szóló irányelvet először 2021 áprilisában mutatta be az Európai Bizottság az európai zöld megállapodás és a fenntartható pénzügyi menetrend részeként. Az irányelv módosítja a 2014-es nem pénzügyi információk közzétételéről szóló irányelvet (NFRD), és megerősíti a nem pénzügyi beszámolásra vonatkozó meglévő szabályokat, amelyek már nem igazodnak kellőképp az EU fenntartható gazdaságra való áttéréséhez. Az új irányelv elsősorban azért volt szükségszerű, mert a fenntarthatósági célok elérése érdekében elengedhetetlen, hogy a pénzügyi piac megbízható, releváns és összehasonlítható környezeti, társadalmi és irányítási információkhoz férhessen hozzá. Ezen információk közzététele további befektetéseket és finanszírozást vonzhat a fenntartható gazdaságra való áttérés elősegítése érdekében.

De mit is jelent ez az irányelv gyakorlatban? A vállalatoknak be kell számolniuk arról, hogy üzleti tevékenységeik hogyan befolyásolják a cég fenntarthatóságát, illetve, hogy a külső fenntarthatósági tényezők (például az éghajlatváltozás vagy az emberi jogi kérdések) hogyan hatnak a vállalatra. Az érintett vállalatoknak kötelező uniós fenntarthatósági jelentéstételi szabványoknak kell megfelelniük, amelyek kidolgozásért az Európai Pénzügyi Beszámolási Tanácsadó Csoport (EFRAG) felelős, európai ügynökségekkel történő szakmai egyeztetéseket követően.

Az új fenntarthatósági jelentéstételi szabályok a több mint 500 főt foglalkoztató közérdekű nagyvállalatokra, a több mint 250 főt foglalkoztató és 40 millió eurós forgalmat bonyolító nagyvállalatokra, valamint a mikrovállalkozások kivételével a szabályozott piacokon jegyzett valamennyi vállalatra vonatkoznak. Ezek a vállalatok felelősek a leányvállalataikra vonatkozó információk értékeléséért is. A nem európai székhelyű vállalatok esetében a fenntarthatósági jelentés benyújtásának kötelezettsége azokat érinti, amelyeknek nettó árbevétele eléri a 150 millió eurót az EU-ban, és annak területén legalább egy leányvállalattal vagy fiókteleppel rendelkezik. A harmadik országbeli vállalkozások esetén a jelentések közzétételéért az uniós leányvállalat vagy uniós fióktelep felelős. A szabályok a tőzsdén jegyzett kkv-kra is vonatkoznak, figyelembe véve azok sajátos jellemzőit. Az átmenetet segítendő, ezek a cégek 2028-ig mentesülnek az irányelv alkalmazása alól.

A rendelet alkalmazása négy szakaszban történik. Elsőként a már az NFRD hatálya alá tartozó vállalatok esetében 2024-es pénzügyi évre vonatkozó jelentéstétel válik kötelező érvényűvé 2025-ben. 2026-ban a 2025-ös pénzügyi évre vonatkozó jelentéstétel már azon vállalatok számára is előírás lesz, amelyek jelenleg nem tartoznak az NFRD hatálya alá. Ezt követően, 2027-ben a 2026-os pénzügyi évről történő jelentéstétel a tőzsdén jegyzett kkv-knak is alkalmazniuk kell az irányelveket. Végül a harmadik országbeli vállalkozások számára 2029-ben a 2028-as pénzügyi évre vonatkozó jelentéstétel lesz kötelező érvényű.

A Bizottság az irányelv bevezetése után három évente felülvizsgálja a hatályban lévő szabványokat a nemzetközi standardok figyelembevétele érdekében.

Forrás: hivatalos sajtóközlemény (2022.11.28.)

A szerzőről

admin

Leave a Comment