Élet-módi

Nők és a fenntarthatóság

Szerző Vida Melinda

Nőnap alkalmából cikkünkben olyan példákat hoztunk el, amelyek jól tükrözik, hogy a női vezetők pozitívan hatnak egy vállalat fenntarthatósági eredményeire.

SDG5: Nemek közötti egyenlőség
Az ENSZ által 2015-ben 2030-ra kitűzött 17 Fenntartható Fejlődés Cél között is szerepel a nemek közötti egyenlőség elérése és minden nő és lány szerepének megerősítése. A nemek közötti egyenlőség nemcsak alapvető emberi jog, hanem a békés, virágzó és fenntartható világ szükséges alapja.

Az elmúlt évtizedek során számos kutatás kimutatta, hogy ha egy vállalat sokszínű vezetéssel működik, azaz a nemek aránya a legfelsőbb irányítói testületben, valamint a menedzsmentben közel azonos, a cég hatékonyabban működik, a kollégák jólléte nő, a vállalati környezet innovatívabbá és kreatívabbá válik. Ez a sokszínűség ereje.

MSCI World Womens Leadership Index

Ezt az erőt a felelős befektetői értékelők is vizsgálják már egy ideje, köztük például az MSCI, akik külön indexet hoztak létre 2016-ban, amiben a gazdasági növekedés és kockázatok, valamint a női vezető arány változásának kapcsolatát nézik.

Az MSCI World Womens Leadership Index által képviselt vállalatok azonos részvényértéket és közel azonos minőséget képviselnek, bár az index összetételében magasabb arányban vannak a kisméretű cégek. Ahol elmozdulás van, az a volatilitás, a magasabb női vezetői aránnyal rendelkező cégek esetében működésében kevesebb / kisebb kilengés tapasztalható, mint általában a gazdaságban.

Women Climate Leaders Network
Egy hónappal ezelőtt (2024.02.08.) bejelentették, hogy az Európai Beruházási Bankból (EIB) és az Európai Beruházási Alapból álló Európai Beruházási Bank-csoport (EIB-csoport) létrehozta a Női Klímavezetői Hálózatot, válaszul a zöld átállás előmozdításának és a klímaépítésnek a sürgető kihívásaira.

A magánszektor kiemelkedő női vezetői – 47 különböző karrierrel, ágazati szakértelemmel rendelkező, eltérő korú, nemzetiségű és iskolai végzettségű nő – mind a 27 EU-tagállamban összefognak e kezdeményezés keretében, hogy felgyorsítsák az éghajlatváltozással kapcsolatos fellépést.

Ezzel a lépéssel széles körben elismerik a női vezető szerep fontosságát az éghajlati megoldások kidolgozásában és megvalósításában.

A Women Climate Leaders Network létrehozását több kutatás is megelőzte, melyek azt mutatják, hogy a nők által vezetett, illetve sokszínű vezetőség által irányított cégek magasabb környezeti, éghajlati, társadalmi és irányítási pontszámokat értek el az EIB értékelésein, mint a csak férfiakból álló vezetőséggel rendelkező vállalatok. A Párizsi Megállapodás céljainak eléréséhez és a globális felmelegedés biztonságos szinten tartásához több nő bevonására lesz szükség, és ösztönözni kell a vezetői szerepekben való jelenlétüket. A női vállalatvezetők száma azonban még mindig korlátozott.

A fenntartható fejlődés a nők kezében van
Nem, nem csak a cégvezetésben. A háztartásvezetésben és az oktatásban is. A cikkünk első felében a női vezetők fontosságát mutattuk be, hogy ez mekkora gazdasági értéket képvisel és hogy végezetül egy jobban működő, jobban termelő céget kapunk.

És ez igaz akkor is, ha egy családra, közösségre gondolunk. A nők szerepe megkérdőjelezhetetlen.
Legyen szó vásárlásról, házimunkáról, nagyon sok fenntarthatósághoz, környezet és klímavédelemhez kapcsolódó döntést kell meghozni ezeken a területeken, ahol még ma is a családok nagy többségében a nők szinte egyedül döntenek.

De ide kapcsolódik a jövő is. Mivel az általános- és középiskolai oktatásban nagy többségben nők dolgoznak, gyermekeink esetében a fenntartható értékek megalapozása is velük kezdődik.

És a nők azok, akik az egyenlő bérekért, a munka-magánélet egyensúlyáért vagy éppen a láthatatlan munka miatt is inkább felszólalnak, köszönhetően annak, hogy mind a mai napig kevesebbet keresnek azonos munkáért, sőt, a láthatatlan munka szinte 100%-át ők végzik. 2021-es felmérési adatok alapján Magyarországon az átlagos bérkülönbség férfiak és nők között 17,3%, azaz minden megkeresett 1000 forint helyett a nők csak 827 forintot vihetnek haza.

A szerzőről

Vida Melinda

Leave a Comment