Gazdaság

CS3D: fellazítva, elfogadva

Az Európai Unió Tanácsa 2024.02.28-án visszautasította a vállalati fenntarthatósági átvilágítási irányelv (CSDDD) eredeti változatát, de 2024.04.24-én egy fellazított változat elfogadásra került. Miután majd publikálásra kerül, 2 év áll a tagországok rendelkezésére, hogy azt implementálják a saját szabályozásukba.

A CS3D által támasztott elvárások

A vállalati fenntarthatósági átvilágítási irányelv (CSDDD) kötelezettségeket ró a vállalatokra a tevékenységeik által okozott negatív hatások átfogó és hatékony kezelésére, mind környezetvédelmi, mind emberi jogi tekintetben.

A fontosabb elvárások tételesen:

 1. Az átvilágítási folyamat valamennyi releváns vállalati politikába és kockázatkezelési rendszerbe történő integrálása
 2. Tényleges és potenciális negatív hatások azonosítása és kiértékelése a saját tevékenység és értéklánc mentén egyaránt
 3. A potenciális negatív hatások megelőzésére és mérséklésére akcióterv kidolgozása
 4. A tényleges negatív hatások beszüntetése, minimalizálása
 5. A tényleges negatív hatások következményeinek helyreállítása (remediáció)
 6. Az érdekelt felek érdemi bevonása
 7. Panaszkezelési és értesítési mechanizmus felállítása és működtetése
 8. Az átvilágítási folyamat hatékonyságának rendszeres felülvizsgálata
 9. Jelentéstétel az átvilágítási folyamat teljesítményéről a CSRD mentén (nem kell külön CS3D jelentés!)
 10. Átállási terv kidolgozása a vállalat működésének a globális klímacélokhoz való igazításához (összhangban a Párizsi Megállapodás azon céljával, hogy a globális felmelegedést 2°C alatt, de lehetőség szerint 1,5°C közelében lehessen mérsékelni). Ennek évente történő frissítése, magában foglalva a vállalat által tett előrehaladást.
Az irányelv hatálya

A CSDDD korábbi változata az európai nagyvállalatok tág körére terjedt volna ki, hiszen az 500 főnél és 150 millió EUR éves árbevételnél nagyobb szervezetek lettek volna a kötelezettek között. Ezt a verziót azonban az Európai Unió Tanácsa 02.28-án nem fogadta el. Elutasítása kapcsán ekkor több fenntarthatósági csoportosulás, civil szervezet és szakértő fejezte ki csalódottságát.

Végül sikerült konszezusra jutni és keresztülvinni az eredeti változat egy jóval megengedőbb, a vállalatoknak csupán kis szeletét érintő szabályozást. A legszűkebb hatálya az 1000 főnél több munkavállalóval és legalább 450 millió EUR éves árbevétellel rendelkező vállalatokra fog kiterjedni, ám erre 2030-ig várni kell. Ennek lépései a következőképp alakulnak az időskálán előre haladva:

 • 2028. 01.01: 5000 munkavállaló és 1,5 milliárd EUR árbevétel
 • 2029.01.01: 3000 munkavállaló és 900 millió EUR árbevétel
 • 2030.01.01: 1000 munkavállaló és 450 millió EUR árbevétel

Az érintett vállalatoknak értelemszerűen a megadott pénzügyi évről kell jelentést tenniük az azt következő évben.

Nem-megfelelés esetén a tagországok erre felhatalmazott hivatala bírság kiszabását rendelheti el, amely az éves konszolidált árbevétel 5%-át teheti ki.

Mire számítsanak a hazai vállalatok?

A CSDDD hatálya alá tartozó vállalatoknak egyrészt a következő társadalmi szempontok mentén kell lépéseket tenniük (amennyiben eddig nem történt meg): kényszermunka, gyermekmunka, igazságos és kedvező munkakörülmények, esélyegyenlőség, a megélhetést biztosító bérezés.

Környezeti szempontból pedig a következő területek érintettek: ÜHG-kibocsátások, erdőirtás elleni fellépés, szennyezések, veszélyes hulladékok kezelése, ózonréteg védelme, vízgazdálkodás, valamint vegyianyag- és higanyhasználat.

Bár a lazított szabályozás majdnem teljesen elvesztette élét, a hatálya alá eső nagyvállalatoknak mindenképpen ajánlott nem csupán a CSDDD, hanem az időben sokkal közelebbi CSRD miatt is feltérképeznie a hatásaikat és kockázataikat az említett területeken.

És bár a vállalati mérethatár felemelése miatt közvetlenül kevesebb jogi entitást érint a szabályozás, az értéklánc mentén közvetetten már számos vállalatot fog a következő 5 évben, hiszen a beszállítók átvilágítása és a tőlük igényelt adatmennyiség jelentős növekedése borítékolható. Mindezt azonban, ahogy azt mi is mindig hangsúlyozzuk, nem teherként, hanem fejlődési lehetőségként érdemes felfogni, amely hosszú távon a vállalatok versenyképességét hivatott növelni.

Amennyiben az Ön cége is szeretne felkészülni, majd gördülékenyen venni az új adatszolgáltatási kötelezettségek által felmerülő akadályokat, esetleg egyre nehezebben tud a sokasodó, folyton változó ESG-szabályozások közt eligazodni, a Planet Fanatics’ Network csapata szakmai támogatást nyújt az felkészülésben, az adatgyűjtésben és a teljeskörű megfelelésben.

A szerzőről

Pálfi Nándor

Leave a Comment