Ajánló Ember Föld Gazdaság Megélés

ESG TOP40 – a vállalatirányítási dimenzió

Szerző Vida Melinda

A HVG és a Planet Fanatics’ Network közös listája a magyarországi nagyvállalatokat környezeti, társadalmi és vállalatirányítási (ESG) szempontok alapján állítja rangsorba.

Ahogy arról korábbi cikkünkben beszámoltunk, a megjelent 2024. évi ESG toplistában ezúttal 40 hazai vállalat kapott helyet.

Vizsgált indikátorok

A vállalatirányítási indikátorok 3 témakör köré szerveződtek, úgy mint

 1. javadalmazás
 2. női vezetők
 3. beszerzés és szállítóilánc-menedzsment

Ezen témakörök mentén az értékelés során az alábbi kérdésekre kerestük a választ:

 • hogy alakul a teljes éves javadalmazási ráta
 • a felsővezetők javadalmazása ESG-hez kötött-e
 • női vezetők aránya a menedzsmentben
 • női vezetők aránya a legfőbb döntéshozói testületben
 • a beszerzési folyamatnak részét képezi-e ESG értékelés
 • fenntarthatósági szempontból minősítik-e a beszállítókat és milyen arányban
 • mekkora a helyi beszerzési arány.

Változások a 2023. évi értékeléshez viszonyítva

Csökken a tabu a javadalmazás körül

2023-ban meglepődve tapasztaltuk, hogy a teljes éves javadalmazási ráta – azaz a legjobban fizetett munkavállalónak kifizetett éves javadalmazás aránya az összes többi munkavállaló éves átlagos javadalmazásához viszonyítva – kapcsán az értékelt 40 vállalat közül mindösszesen 2 cég tett közzé nyilvános adatot.
Ezzel szemben 2024-ben, 2022. évre vonatkozóan az 54 vizsgált vállalat közül már 9 esetében volt fellelhető nyilvános adat.

A nemzetközi elvárások mellett ebben nagy szerepe volt az SRD törvénynek (2019. évi LXVII. törvény a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról), amely a IV. fejezetben részletezi a javadalmazási politika és javadalmazási jelentés tartalmát, valamint ezek közzétételének kötelezettségét.

Kapcsolódó indikátorként vizsgáltuk, hogy az értékelésben résztvevő vállalatok esetében hány százaléknál kapcsolják a felsővezetők javadalmazását a vállalat ESG teljesítményéhez. 2023-ban, csakúgy mint 2024-ben az értékelt vállalatok 20%-a nyilatkozott arról, hogy a felsővezetők vagy nagyobb munkatársi csoport javadalmazásában – például a prémium kifizetésének feltételeként – szerepet játszik a vállalat fenntarthatósági céljainak teljesülése.

Visszaesések a női vezetői arány tekintetében
2023-ban az értékelt 40 cég 32,5%-ának volt elérhető nyilvános adata arra vonatkozóan, hogy hány nő vesz részt a menedzsment működésében, illetve a legfőbb döntéshozói testületben.
[szerk: Fontos megjegyezni, hogy a 0% is nyilvános adat.]

A 2023. évi értékelés során a legmagasabb női vezetői arány a menedzsmentben 54% volt, míg a legfőbb döntéshozói testületben egy kicsit alacsonyabb, 43% volt a maximum. Ha megvizsgáljuk az átlagokat, a menedzsmentben a nők aránya 2021-ben átlagosan 28%, a legfőbb döntéshozói testületben pedig 18,5% volt.

A nemzetközi trendek, az egyre több sokszínűségi üzenet, valamint a szabályozói elvárások alapján azt gondolhatnánk, hogy az idei értékelés javuló arányokat hozott.

Ezzel szemben már az adatszolgáltatásban visszaesést tapasztaltunk. A női vezetők aránya a menedzsmentben az értékelt vállalatok 26%-nál volt elérhető, a legfőbb döntéshozói testületre vonatkozóan pedig a vizsgált cégek 30%-nál találtunk nyilvános adatokat.

A 2024. évi értékelés során a legmagasabb női vezetői arány a menedzsmentben 85% volt, ami egy rendkívüli érték, egyedülállónak mondható, akár csak a legfőbb döntéshozói testületben elért 50%. Ha csak ezeket az értékeket vizsgáljuk, akkor azt mondhatnánk, hogy a folyamatok sikeresek. Azonban ha ismét megvizsgáljuk az átlagokat, a menedzsmentben a nők aránya 2022-ban átlagosan 28%, a legfőbb döntéshozói testületben pedig 14,8% volt.

A fenntartható szállítóilánc-menedzsment sokaknál egyelőre csak politika
A nagyobb hatás, a közös sikerek elengedhetetlen velejárója, hogy a vállalatok a beszerzési folyamataik és beszállítói kapcsolataik szerves részévé tegyék a fenntarthatósági elvárásokat, kötelezettségeket.

Jól hangzik és első körben egyszerűnek tűnik, hogy a beszerzési folyamatokat kiegészítik környezeti és társadalmi kritériumokkal. Ezt igazolja az is, hogy a 2024-ben vizsgált vállalatok 54%-a már elindult ezen az úton és a fenntarthatósági szempontrendszert beépítette a beszerzési folyamatába.

Soron következő lépcső a szállítóilánc minősítése, vizsgálata. El is érkeztünk a tettek mezejére, amikor a már meglévő beszállítói kapcsolatainkat kell (kellene) validálni fenntarthatósági szempontok alapján és elvárásokat megfogalmazni. A jó beszállítói kapcsolatok az árbevétel kapcsán rendkívül fontosak, talán ezért is van az, hogy erre már sokkal kevesebb (9%) cég indította el folyamatait.
Ezen a területen nem volt elmozdulás a tavalyi értékeléshez képest, de várhatóan az ESG törvény (CSRD) előírásai és a kapcsolódó beszállítói nyilatkoztatási folyamat előremozdítja majd ezt a területet is.

Ha a minősített beszállítók arányáról nem is, a helyi beszerzés kapcsán egyre többen tesznek közzé adatokat. A 2023. évi értékelésünk során a cégek 20%-a esetében volt fellelhető adat (maximum: 96,9%; átlag: 83%), ezzel szemben az idei értékelés során már a vállalatok negyede esetében volt beazonosítható a helyi beszerzési arány mértéke (maximum: 98,7%; átlag: 86%).

Az irányítási TOP10

 1. Magyar Telekom Csoport
 2. Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt.
 3. MVM Csoport
 4. Magyar Posta
 5. Uniper Hungary
 6. MBH Bank
 7. MOL-csoport
 8. 4iG
 9. E.ON Hungária Csoport (azonos pontszám, 9. hely)
  Erste Bank (azonos pontszám, 9. hely)
  Tesco-Global Áruházak (azonos pontszám, 9. hely)

A HVG május 9-én megjelent számában olvasható az ESG TOP40 című 48 oldalas összeállítás, amely azóta elérhető a hvg360-on is.

Amennyiben az Ön cége is fenntarthatósági jelentés kiadását tervezi a közelgő szabályozói elvárások mentén, vagy fenntarthatósági stratégiát, esetleg klímastratégiát szeretne, a Planet Fanatics’ Network csapata szakmai támogatást nyújt az előkészületekben, az adatgyűjtésben, illetve végig kíséri vállalatukat a teljes folyamaton.

A szerzőről

Vida Melinda

Leave a Comment