Ajánló Ember Föld Gazdaság Külön-vélemény Megélés

Startégia mentén a fenntarthatóbb működés felé a Market Csoport

Szerző Vida Melinda

Fenntarthatósági stratégiája első évének eredményeiről számolt be új Fenntarthatósági Jelentésében a Market Csoport. A beszámoló, melyben a vállalat közzéteszi a fenntartható működés érdekében tett erőfeszítéseit a GRI nemzetközi szabványának megfeleltetve készült el, melyhez a szakmai támogatást a PlanetFanatics nyújtotta.

A tervek szerint a Market Csoport két éven belül 30 százalékkal csökkenti 2019-hez képest a közvetlen és közvetett módon előálló üvegházhatásúgáz-kibocsátását. Mindez a 11 tagvállalatból álló, közel 1400 munkavállalót foglalkoztató és évi több mint 300 milliárd forintos forgalmú építőipari cég immár második alkalommal, önként, a Planet Fanatics’ Network Kft. gondozásában kiadott és a Deloitte Zrt., mint független szakértő által auditált fenntarthatósági jelentéséből derül ki. A vállalat célja az építőanyag-használatában is a fenntarthatóbb megoldások bevezetése, valamint az építkezéseken a vízhasználat mértékének csökkentése.

„Az építőipar globálisan a környezetet leginkább megterhelő területek között található: a szén-dioxid kibocsátás mintegy 40%-ért felelős, amiből 12% a kivitelezések, míg 28% az üzemeltetés során keletkezik. Ezért az ebben a szektorban működő vállalatoknak nagy a felelőségük az élhetőbb jövő alakításában. Magyarországon az iparágunkban elsőként döntöttünk immár két éve úgy, hogy stratégiánkban a környezeti, gazdasági és társadalmi vonatkozású fenntarthatósági alapelvek elsőbbséget élveznek a döntéshozatalban éppúgy, mint az operatív napi munkában”
– emelte ki Scheer Sándor, a Market Építő Zrt. vezérigazgatója a vállalat második, 2022-re vonatkozó fenntarthatósági jelentésének kiadása kapcsán.

Fenntartható építőipari alapanyagok

Hozzátette, hogy ennek az iránynak megfelelően, valamint a piaci körülményekre reagálva határoztak tavaly a fenntartható módszerrel működő kőzetgyapot hőszigetelőanyag gyárak létesítéséről, amelyek nemcsak a hazai, hanem a közép-európai piaci igényeket is kiszolgálják. Emellett idén elkezdődött az előregyártott elemek előállítási folyamatának és az építőanyaghasználat felülvizsgálata is a vállalatnál.

Ennek az a célja, hogy 2025-ig – ahol arra lehetőség kínálkozik –, alternatív, fenntartható megoldásokat vezessenek be az építkezéseken. Arra pedig kifejezetten törekedni fognak addigra, hogy a bontási munkálatok során keletkező hulladékok 50%-át újrahasznosítsák. Emellett a biológiai sokszínűség védelmében a megrendelők által kért famennyiségeknek a kétszeresét ültetik el a cég saját költségén.

Az építkezésben is a letisztult formákra törekednek

Az évek során a lehető legkevesebb építőanyag felhasználására való törekvés a Market Csoport védjegyévé vált – hangsúlyozzák. Mint fogalmaznak, ez a cégcsoport által épített letisztult, minimalista épületeknél abban is tetten érhető, hogy kihagyják az álmennyezeteket, gipszkartonfalakat, illetve előszeretettel alkalmaznak festetlen beton beltéri falfelületeket. Álláspontjuk szerint az építőanyagok mennyiségének redukálása jótékonyan hat a szén-dioxid kibocsátás csökkentésére, ami fontos vállalati célkitűzésük. A dekarbonizációt szolgálja a céges járműflotta jelenleg már zajló átalakítása is.

Támogatják a női vezetőket

A Market Csoport második fenntarthatósági jelentéséből kiderül az is, hogy a vállalat jelenleg is működő programjait bővítve 2025-ig társadalmi, munkavállalói kérdésekben is komoly előre lépeseket tervez. Ennek megfelelően három éven belül meg akarják duplázni a női vezetők számát a 2020-as állapotokhoz képest, valamint határozott intézkedéseket tesznek azért, hogy a nemek közti bérkülönbségek végérvényesen megszűnjenek a vállalatnál.

A jövő szakembereire is gondolnak

A sokszínűség és az esélyegyenlőség támogatásának jegyében 2025-re Új Etikai Kódex összeállítását vállalta a cég, amelynek vezetői arról is határoztak, hogy jelentősen növelik a munkavállalók készségeinek, tudásának bővítésére szánt időt: már évi 30 órát fognak biztosítani képzésre a dolgozóik számára. A jövő szakembereinek edukációjába másként is bekapcsolódnak. Két másik építőipari vállalattal összefogva megalapították a Tudásépítő Team Ágazati Képzőközpontot, ahol a diákok tíznél több építőipari szakmával ismerkedhetnek meg és naprakész, piacképes tudásra tehetnek szert, valamint szorosan együttműködnek a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemmel és a Budapesti Műszaki Egyetemmel.

Romokat mentenek meg

A vállalat egyébként jelenleg is számos társadalmi felelősségvállalási ügyben nyújt aktív segítséget. Többek között hosszú távú elköteleződéssel támogatja a Bátor Tábor Alapítványt és a Mosoly Alapítványt, valamint önálló CSR-programja, a Market Rom Vándor keretében középkori építészeti kincseink megóvása, megmentése érdekében tesz jelentős erőfeszítéseket.

„A saját folyamataink, működésünk fenntarthatóvá tételén túl az ügyfeleinket, partnereinket is igyekszünk bevonni a fenntartható építészeti megoldások megismerésébe, alkalmazásába. Megrendelőinknek például az úgynevezett „zöld étlap” felajánlásával adunk betekintést a magasabb energiahatékonysággal és kisebb környezeti lábnyommal bíró, környezettudatosabb épületek megvalósításának lehetőségeibe. Ennek is köszönhetően születhettek meg a közelmúltban Budapesten olyan új beruházások, mint a MOL Campus, vagy az OTP Bank központi irodaháza, amelyekben számos fenntartható szempont érvényesült. A beszállítóinkat pedig terveink szerint 2025-től fenntarthatósági kritériumok mentén is értékeljük” – tette hozzá Scheer Sándor.

A jelentésről

A jelentés elkészítése során – a GRI-szabvány elvárásainak megfelelve – a hangsúlyt a lényegességre, az érdekelt felek bevonására, a teljességre, a pontosságra, az összehasonlíthatóságra, az időszerűségre, a megbízhatóságra, az egyensúlyra, valamint a fenntarthatósági összefüggések bemutatására helyezte a vállalatcsoport. A lényegességi témák meghatározása során a stakeholder-kutatás eredményei, valamint a 2021-ben előkészített fenntarthatósági stratégia célkitűzései nyújtottak támpontot.

A Fenntarthatósági Jelentés a környezeti dimenzión belül olyan lényeges témákat érint, mint a légköri kibocsátások, beleértve az üvegházgáz-kibocsátásokat; az energiahatékonyság; a fenntartható alapanyag-használat; a vízgazdálkodás; a biodiverzitás védelme és a hulladékgazdálkodás.

A társadalmi pillért taglaló fejezetekben a Market Csoport közösségek, alapítványok támogatásában és a szponzorálásban tanúsított aktív és tudatos szerepvállalásáról, valamint az érintetti csoportok, így a munkatársakkal kapcsolatos munkáltatói szerepről, a munkahelyi egészség és biztonságról, a női esélyegyenlőségről, valamint a tehetségek fejlesztéséről is szó esik.

A felelős vállalatirányítás fókuszába a vállalatirányítási struktúra; a gazdasági, környezeti és társadalmi hatások kezelése; az üzleti etika; az emberi jogok tisztelete; az adózási politika és az adatvédelem került.

A Market Csoport új Fenntarthatósági jelentése itt olvasható.

Amennyiben az Ön cége is fenntarthatósági jelentés kiadását tervezi, vagy fenntarthatósági stratégiát, esetleg klímastratégiát szeretne, a Planet Fanatics’ Network csapata szakmai támogatást nyújt az előkészületekben, az adatgyűjtésben, illetve végig kíséri vállalatukat a teljes folyamaton.

A szerzőről

Vida Melinda

Leave a Comment