Nem kategorizált

Nyílt levél a Holcim beruházás engedélyzési ügyében

cementgyár Nyílt levélben fordul Fodor Gábor, környezetvédelmi miniszterhez a Holcim Zrt. által Nyergesújfalu-Tát térségébe tervezett cementgyár környezetvédelmi engedélyeztetési eljárása során tapasztalt visszáságok miatt öt társadalmi szervezet.

A Válaszúton Alapítvány, a Zöld Sziget Tát és Térsége Környezetvédelmi Egyesület, az Esztergomi Környezetkultúra Egyesület, a Dorogi Környezetvédelmi Egyesület és a Védegylet szerint a győri székhelyű környezetvédelmi felügyelőség közérdekű környezeti információkat tartott vissza, az állampolgárok véleményét pedig rendre figyelmen kívül hagyta. A hatóság következetesen és érdemi indoklás nélkül a beruházó véleményét, érveit, szakértőit preferálja az állampolgárok és önkormányzatok hasonló rangú érveivel és szakértőivel szemben.

Az aláíró szervezetek véleménye az, hogy a hatóság döntéseiben nem elfogulatlan, a környezet és az állampolgárok érdekeit nem veszi kellő súllyal figyelembe, miközben a tervezett gyár felépítése ellen jogszabályok is szólnak.A levél:

Tisztelt Miniszter Úr!

Már több mint két esztendeje tart a Holcim Hungária Zrt. környezetvédelmi engedélyezési eljárása. Ezen időszak alatt mélyen megrendült a minisztérium alá tartozó hatóság és más államigazgatási intézmények elfogulatlanságába és szakmai megbízhatóságába vetett hitünk. A két év alatt a környezeti információk visszatartásától kezdve az állampolgárok véleményének figyelmen kívül hagyásáig sok mindent láttunk. Azt tapasztaltuk, hogy a hatóság következetesen a beruházó véleményét, érveit, szakértőit preferálja az állampolgárok és önkormányzatok hasonló rangú érveivel és szakértőivel szemben. Összbenyomásunk az, hogy a hatóság döntéseiben nem elfogulatlan, a környezet és az állampolgárok érdekeit pedig nem veszi kellő súllyal figyelembe.

Ön nemrég került a környezetvédelmi tárca élére. Egyetlen bizodalmunk az Ön tisztessége. Kérjük, hogy a környezetvédelmi hatóság megtépázott tekintélyét állítsa helyre, úgy, hogy annak döntései a környezeti szempontokat érvényesítsék. Arra kérjük, hogy az alábbi észrevételeink alapján vizsgáltassa felül a tervezett cementgyár környezetvédelmi engedélyezési eljárását, megítélésünk szerint ugyanis az evvel kapcsolatos eljárást nyugodtan nevezhetjük a jogállamiság megcsúfolásának.

Az alábbiakban, a teljesség igénye nélkül felsoroljuk a hatósággal kapcsolatos aggályainkat. Emellett csatoljuk az eddigi észrevételeket, fellebbezési anyagokat is.

  • A környezeti információk visszatartása: Az Esztergomi Környezetkultúra Egyesület ügyfélként márciusban kikérte a részletes környezeti hatástanulmányt, mint közérdekű adatot. A győri székhelyű környezetvédelmi felügyelőség ennek ellenére az adatszolgáltatásért 120 ezer forintot akart felszámolni. Az adatvédelmi ombudsman áprilisi állásfoglalásában a dokumentum kiadására kötelezte a hatóságot, ám az iratok mind a mai napig nem érkeztek meg). A késlekedés hátráltatta a civil szervezeteket abban, hogy részt vegyenek a környezeti döntéshozatali folyamatokban, észrevételeiket megtegyék – holott ennek elősegítése az Aarhusi konvenció alapján is kötelessége a Magyar Államnak.
  • Indokolatlan különbségtétel a szakmai vélemények között. Számos esetben fordult elő, hogy a hatástanulmány és az önkormányzatok, civilek által felkért szakértők véleménye szöges ellentétben álltak egymással. A felügyelőség az állítások, számítások ellenőrzését és egybevetését mellőzve minden esetben a cégnek adott igazat.
  • Az espoo-i egyezmény alapján a szlovák fél is érintett az ügyben. A hatóság ugyanakkor velük csak a Holcim álláspontját ismertette, a civilek szakértői által vitatott pontokat elhallgatta. Ez veszélyes precedens jelenthet, ami azért különösen aggályos, mert Magyarország a hasonló esetekben (Szentgotthárd, Verespatak, Tőketerebes, stb.) a legtöbbször hatásviselő fél
  • Az ügy második szakaszában a civilek által benyújtott közel ötven oldalnyi szakmai véleményt a felügyelőség egyáltalán nem vizsgálta, arra hivatkozva, hogy azok a kérdések az előzetes szakaszban már felmerültek. A Felügyelőség álláspontja azonban nem állja meg a helyét és eljárása ellenkezik a vonatkozó környezeti hatásvizsgálatról szóló kormányrendelettel is.
  • A helyi jegyzők, mint szakhatóságok véleményét a zöld hatóság figyelmen kívül hagyta, holott sem joga, sem lehetősége felülbírálni a szakhatóságok véleményét.
  • Az eljárás talán legvisszásabb, pontja a helyi népszavazások kérdése. A hatóság nem vette figyelembe több tízezer állampolgár akaratát – a környező települések népszavazási eredményeit, kistérségi tanácsok és a megyei közgyűlés elutasító döntéseit, ám eközben rendkívül fontosnak tartotta több ízben is határozatban rögzíteni a Regionális Fejlesztési Tanács elnökének támogató nyilatkozatát. Ez több, mint különös, ez elfogadhatatlan
  • Számos civil szervezet, magánszemély és önkormányzat is kérte, hogy a közmeghallgatások időpontjait úgy jelöljék ki, hogy azon a lakosok valóban részt is tudjanak venni. A hétköznap délelőttök rossz időpontok, az érintettek ugyanis jórészt dolgoznak. A hatóság azonban evvel mit sem törődve, a hatékony tájékoztatásra vonatkozó előírásokat figyelmen kívül hagyva tűzte ki a meghallgatásokat.
  • A fentieken túl a tervezett gyár felépítése ellen jogszabályok is szólnak (314/2005.(XII.25.) korm. rendelet 275/2004. (X. 8.) Korm. Rendelet, az 1996. évi LIII. Törvény, stb.) engedélyezése a jogállamiság megcsúfolása volna. Ezt bizonyítékokkal támasztották alá, mind az önkormányzatok, mind a civil szervezetek szakértői A Felügyelőség azonban ezeket az észrevételek sajátos módon figyelmen kívül hagyja.

Nem soroljuk tovább a példákat, a csatolt anyagban még számosat találni. Kérjük Öntől, tegyen érte, hogy a tárca által felügyelt hatóság engedélyezési eljárása törvényes és méltányos, a közérdeket szolgáló legyen.

Esztergom, 2007. november 8.

Tisztelettel:

Szuhi Attila
Válaszúton Alapítvány

Holop István
Zöld Sziget Tát és Térsége Környezetvédelmi Egyesület

Szendi Gábor
Esztergomi Környezetkultúra Egyesület

Nádor Tamás
Dorogi Környezetvédelmi Egyesület

dr.Várady Tibor
Védegylet Egyesület

A szerzőről

szomkat

Leave a Comment