Ember

ICT-vel a gyógyításért


120 millió forint értékű informatikai rendszert adományoz a Cisco Magyarország és a Magyar Telekom a Bethesda Gyermekkórháznak.

A Cisco Magyarország és a Magyar Telekom T-Systems 120 millió forint értékű informatikai rendszert adományoz a Bethesda Gyermekkórháznak. A február 15-én induló fejlesztési projekt keretében a legmodernebb informatikai eszközöket és szolgáltatásokat vezetik be a 171 ággyal működő kórház mindkét épületében. Ez év nyarától többek között új vezetékes és vezeték nélküli hálózat, új számítógépek és nyomtatók, modern klinikai szoftver, betegirányító rendszer, IP telefónia, a vagyonvédelmet segítő RFID rendszer, távfelügyeleti rendszer és számos más újdonság segíti a betegellátás színvonalának és a működés hatékonyságának növelését.

A projekt célja olyan infokommunikációs rendszer kialakítása, amely a kórház számára jelentős minőségi javulást hoz a betegellátásban, az orvosi munka hatékonyságának a növelésében, a kórház jelentési kötelezettségeinek teljesítésében és nem utolsósorban az erőforrásokkal való hatékony gazdálkodásban.

Mindemellett egy olyan példa értékű együttműködési modell jön létre, amely a jövőben számos más magyarországi kórháznál referenciaként alkalmazható a magas minőségű hálózati infrastruktúrák kiépítésére és üzemeltetésére. Hosszabb távon hasonló rendszerek kiépítésével és több kórház bekapcsolásával olyan egységes és hatékony rendszer teremthető meg, amely a hazai egészségügy egészének színvonalát javíthatja. Az összesen 130 millió forintos beruházást a Cisco Magyarország 65 millió forint értékű eszközzel és 5 millió forint értékű szolgáltatással, míg a Magyar Telekom T-Systems 20 millió Ft értékű eszközzel és 30 millió forint értékű szolgáltatással támogatja. A támogatás
keretében 3 évig adja a T-Systems az eszközök üzemeltetését és a szolgáltatásokat. A kórház 10 millió forint önerővel járul hozzá a fejlesztéshez, és emellett további évi 10 millió forintot fordít a rendszer üzemeltetésére. Papp István, a Cisco regionális igazgatója és Tankó Zoltán, a Magyar Telekom vezérigazgató-helyettese, a T-Systems vezetője ünnepélyes keretek között adta át az adományt jelképező csekket Dr. Velkey Györgynek,
a Bethesda Kórház főigazgatójának. Az átfogó fejlesztés keretében megújul a kórház teljes informatikai rendszere, így számos még Nyugat-Európa legfejlettebb országaiban is újnak számító eszközzel és szolgáltatással vértezik fel a kórház egészét. A fejlesztés a következő főbb területekre terjed ki:

 • Új (konvergens) IP hálózat, amely megfelelő sávszélességet biztosít az intézményen belüli illetve a külső kommunikációhoz a hang-, a kép- és adatforgalom számára.
 • Vezeték nélküli (wifi) hálózat a vezeték nélküli eszközök használatához.
 • IP telefónia (ingyenes hívás hálózaton belül, videokonferencia, telekonzílium, egyéb szolgáltatások).
 • Integrált mobil-IP telefónia, amely révén a kórházon belül ingyenesen telefonálhatnak az alkalmazottak az erre alkalmas mobil készülékeikkel.
 • MedWorkS kórházi rendszer, amely a betegellátás összes területét lefedi.
 • Beteghívó rendszer a várakozási idő csökkentésére.
 • RFID rendszer az orvosi készülékek nyilvántartására, kórházon belüli lokalizálására.
 • Távoli elérés, amely révén a vezetők kívülről is hozzáférhetnek a munkájukhoz szükséges adatokhoz, valamint a háziorvosok megtekinthetik betegeik leleteit.
 • Internetsarok az alkalmazottak és a látogatók számára.
 • Elektronikus aláírás a dokumentumok hitelesítéséhez.
 • Új hardver és szoftver infrastruktúra (PC-k, nyomtatók).
 • Vezeték nélküli eszközök (Tablet PC, PDA).
 • Távoktatási lehetőség a szakmai képzésekhez.

A két vállalat közel egyéves folyamat során választotta ki a Bethesda Gyermekkórházat. A kiválasztás szempontjai között a jól definiálható projekt-méret, az átlátható kórházi működési folyamatok, a pozitív vezetői hozzáállás, a kórház részéről a projekt sikerre viteléhez szükséges szakértői háttér biztosítása valamint a saját hozzájárulás szerepeltek.
„Bár az intézményünk új informatikai rendszere most nagyrészt adományokból jön létre, a hazai kórházak számára a közeljövőben elérhető fejlesztési források révén mások is hasonló modernizálást hajthatnak végre. Így azon túl, hogy ez a beruházás most a mi orvosaink munkáját és kis betegeink gyógyítási feltételeit javítja, a bevezetési és működtetési tapasztalataink a többi kórház számára is mintaként szolgálva az egész egészségügy javulását segíthetik elő.” nyilatkozta Dr. Velkey György, a Bethesda Kórház főigazgatója. „Az üzleti szektorban dolgozó kollégáikhoz hasonlóan az egészségügyi döntéshozók is felismerték, hogy a hálózat rendkívül fontos szerepet játszhat stratégiai céljaik elérésében. A Bethesda Gyermekkórházban megvalósuló projekt keretében szeretnénk Magyarországra is elhozni a 21. századi orvosi ellátás biztonságos és átfogó informatikai alapjait. Az egészségügyi intézmények esetében az intelligens hálózatok olyan digitális idegrendszerként működnek, amely összeköti egymással a különböző egészségügyi alkalmazásokat, rendszereket és eszközöket, legyen szó vezeték nélküli berendezésekről, távdiagnosztikáról, a specialisták közötti virtuális konferenciákról, vagy éppen a betegek és családtagjaik kapcsolattartását vagy a páciensek kikapcsolódását szolgáló alkalmazásokról.” mutatott rá Papp István, a Cisco regionális igazgatója. „A Magyar Telekom éves szinten több mint 110 millió forint pénzadományt oszt szét alapítványok, egyesületek között, és ezen belül kiemelten kezeli a gyermekek egészségügyi és szociális problémáinak kezelését. A vállalatcsoport korábbi adományozási gyakorlatához képest újszerű módon a Bethesda Kórháznak nyújtott adományában a korszerű technológiák alkalmazásán alapuló saját megoldásaival és tudásának, tapasztalatainak kamatoztatásával lesz aktív részese egy korszerűbb, a betegellátást magasabb szinten támogató infokommunikációs infrastruktúra megteremtésének” mondta Tankó Zoltán, a Magyar Telekom T-Systems üzletágának vezetője.

(Forrás: Magyar Telekom sajtóközlemény)

A szerzőről

szomkat

Leave a Comment